Freight Games – Rumværk Arkitektur

Det er en enorm samfundsmæssig udfordring og ikke mindst et meget kostbart ansvar for et land at have værtskabet for større sportsbegivenheder, der pr. definition kræver faciliteter i form af enorme stadioner, hoteller, urbane pladser osv. Derudover venter der i tiden efter værtskabet en mindst lige så stor og ressourcekrævende opgave i at aktivere og vedligeholde disse monofunktionelle faciliteter. Dette konceptprojekt tager udgangspunkt i at bruge en serie af fragtskibe som en arkitektonisk platform. Fragtskibene serieforbindes, hvorpå stadioner og faciliteter designes og bygges, som dernæst kan sejles rundt i verden. Skibet er en fleksibel platform, der kan opgraderes og vedligeholdes løbende, så faciliteterne kan ændre arkitektonisk karakter og funktion på tværs af begivenheder. Konceptet udnytter desuden containeren som en programmerbar byggeklods, der kan konfigureres til at indgå i utallige rummelige og funktionelle sammenhænge.