Arsenalet, Viborg – Rumværk Arkitektur

I dette idéoplæg flyttes bl.a. den eksisterende lounge med kaffebar til kasernens tidligere samlingsstue, så man som gæst ankommer til dette rum som det første, når man kommer til 1. sal. Den ny lounge kan benyttes af gæster som en midlertidig arbejds- og afslapningsplatform, men kan også fungere som et forrum til Parolesalen. En cafékerne med kaffemaskine og opbevaring deler rummet op i nogle zoner, som kan indrettes forskelligt med bl.a. flere arbejds- og siddehøjder. Siddemøblet langs facaden og cafékernen er begge spejlet i centeraksen, og er dermed en del og understregelse af husets symmetriske udformning.

For at skabe et større liv og imødekommenhed på fordelingsarealerne, isættes transparente flader i de eksisterende døre, hvorpå grafik fra den enkelte virksomhed kan påsættes med en gennemsigtig coating. Herved skabes der et indkig til kontorpladserne fra gangarealerne, hvor man som besøgende (og lejer) kan få et indkig i, hvad der sker og arbejdes med rundt omkring i huset. Samtidig kan der trækkes naturligt lys ud i gangene, hvor skygger fra det printede grafik på dørene kan lave forskellige skyggespil på gulvet og væggene. Om aftenen vil lyset fra kontorerne, hvor folk stadig sidder og arbejder, strømme ud på gangene og fungere som en lampe og som indikator for, at der stadig er liv i huset.