Nyt Teknisk Gymnasium Thisted – Rumværk Arkitektur
EUC NORDVEST

TEKNISK GYMNASIUM THISTED

Det Ny Tekniske Gymnasium i Thisted er designet som et råt hus, hvor eksponerede føringsinstallationer og bygningskonstruktioner samspiller med aktiviteterne, der skabes af de tekniske fag, som bygningen indrammer. Fra indgangen træder man ind i det dobbelthøje fællesrum, som fungerer som bygningens Torv. Herfra kan man bevæge sig rundt i bygningens øvrige gader, stræder og pladser, hvor fællesskabet kan dyrkes og eksperimenter udfoldes. I bygningens nicher og små pladser, kan eleverne trække sig tilbage til og arbejde med studieprojekter eller afslapning.

Ankomsten til ny Teknisk gymnasium sker fra nord ved Lerpyttervej. Fra bygningens indvendige Torv samt fra alle undervisningsrum i stueplan er der adgang til det fri. Grænsen mellem ude og inde flyder sammen og undervisningen kan flytte ud og udnytte arbejds- og opholdspladserne på bygningens vest, nord og østside. Alle udeopholdsarealer er placeret mod øst, så de ligger i læ for vestenvinden. Mod vest åbner Torvet sig mod udearealerne via nicher, som giver adgang til de to eksisterende gårdhaver samtidig med at de giver dagslys til fællesrummet. På den østlige side danner betonskiver nogle afgrænsede rum, som giver plads til f.eks. værksteds- og gruppearbejder, så der kan arbejdes med forskellige projekter uafhængig af hinanden.

Alle værksteder og laboratorier i stueplan og på 1.sal åbner sig mod Torvet, og straks ved ankomsten får man indblik i livet og undervisningen i det ny teknisk gymnasium. Gennem store tekster på betonvæggene, kan man let orientere sig, om de forskellige fags placering rundt om Torvet.