Rækkehuse i Skanderborg – Rumværk Arkitektur

Der tages afsæt i, at eksisterende tag skal renoveres. Derfor fjernes taget, så kun eksisterende facade står tilbage, og den eksisterende bygning konverteres til rækkehuse, hvilket markeres i tre kviste i nyt tag. Der tilføjes et nyt volumen, der skubbes mod nord for skabe mere plads på den sydlige del af grunden. Boligvolumenet roteres for at orientere boliger mod Skanderborg sø samt at indramme havearealet mod syd. Klinketeglen fra eksisterende bygning trækkes som en hud over de nye volumener. Dette samler den eksisterende og nye bygningsmasse. Derudover opskæres det midterste volumen, så der skabes passage i haveplan mellem boligerne.