ReDesign F12 – Rumværk Arkitektur

Dette projekt er en blandet detail- og kontorbygning på Ny Østergade i centrum af København. Jeg har udviklet projektet under mit ophold på arkitektskolens Studio Redesign, hvor arbejdet er baseret på analyser og re-design af eksisterende arkitektoniske typologier; I dette tilfælde det åbne plan, og huset er udformet således at etageplanet både indeholder programmatiske funktioner og bliver selve bevægelsen gennem bygningen.

Opklipningen af etageplanet skaber en forskydning mellem de forskellige niveauer, hvor man får en visuel kontakt til de over- og underlæggende plan. Ved at forsyne rampeforløbet med fritstående kiler er det muligt at skabe horisontale niveauer langs bevægelsen på de skrånende flader. Disse kiler fungerer som udstillinger og ophold i detailhandelen og på det kommercielle plan skaber kilerne mindre isolerede mødelokaler. Et vigtigt element i projektet er sammenbygningen med de gamle eksisterende facader, som min nye bygning er placeret op imod. Disse smukke facader er blevet indarbejdet i den nye bygning i en facade af glas, hvorved de eksisterende facader beriger bevægelsen langs de indre smallere ramper. To kerner er blevet placeret i hver ende af bygningen for at binde rampestrukturen til sitet og indeholder bygningens "tunge" funktioner som toiletter, elevator, nødudgange og tekniske installationer. Disse kerner er desuden en lodret genvej mellem de forskellige etager.