Teknisk Gymnasium Thisted – Rumværk Arkitektur

Skolen er opført som Danmarks første Nulenergi Tekniske Gymnasium. Opvarmningen sker alene via jordvarme og solceller på taget og det betyder en helt CO2-neutral bygning, der indskriver sig i det eksisterende EUC Nordvest Campus, ved at koble sig på et eksisterende metalværksted, audi-torium samt fællesrum for stedets øvrige uddannelser. Udefra er skolens tekniske karakter og funktion iscenesat med bl.a. synlige installationer og solceller på taget. Derudover sørger store glaspartier for indkig til de forskellige aktiviteter der foregår i huset, og hovedindgangens store overdækkede opholdsareal til fungerer som udeværksted og mock-up.

Fra indgangen træder man ind i et stort atrium, hvor dagslyset strømmer ind gennem store nord-vendte shedlys og glasnicher og -partier i facaden. Alle værksteder og laboratorier i stueplan og på 1.sal, har visuel kontakt til atriummet, og straks ved ankomsten får man indblik i livet og undervisningen i det ny teknisk gymnasium.

For at skabe samhørighed mellem et eksisterende smedeværksted og det ny gymnasium, er facadevinduerne i smedeværkstedet bevaret. Livet i værkstedet bliver synligt for eleverne der færdes i atriummet, og der indgydes en nysgerrighed overfor de øvrige uddannelsesretninger og aktiviteter.

En central amfitrappe opdeler atriummet i forskellige områder med varierende rumhøjder og karak-terer. Foran trappen er det dobbelthøje rum fyldt af liv og aktivitet, når eleverne bevæger sig mellem undervisningslokalerne, spiser frokost, holder fællesforelæsninger og gruppearbejde.

Trappens bagside består af en trækube hvori elevernes tekøkken er integreret og er udformet, så det desuden kan bruges som bar til fester og fredagscafe. Tekøkkenet er orienteret mod en del af fællesrummet, hvor en ophængt boks til billedkunst på 1. sal skaber en lavere lofthøjde og mere intim atmosfære. Her er skabt rum til ophold, bordfodbold, afslapning og fredagscafe.

Fra alle undervisningsrum i stueplan er der lavet indkig til atriummet gennem glaspartier, som er indrammet af en bred træramme, hvor eleverne kan sidde og lave gruppearbejde, mens den visuel-le kontakt til læreren bevares.

Tagterrassen med adgang fra atriummet bruges til både undervisningsbrug, forsøg og pause. Der kan opstilles små drivhuse, vindmøller og mindre solcelleanlæg til studieforsøg. Terrassen vender mod sydøst har læ, sol og udsigt.

Der er studiearbejdspladser flere steder på 1.sal. Tværgående studienicher langs det eksisterende smedeværksted har kig til værkstedet gennem store glaspartier og reposen ved trappen samt den udvidede del af balkonen mod nord giver også mulighed for studiearbejde.

Bygningen fremstår som en helt enkel bygning opført af betonelementer i forskellige bredder, og fugerne mellem elementerne markerer afgrænsning af betonens forskellige overflader, som spæn-der fra blankpolerede til elementer med forskellige strukturer. Bygningens enkle volumen fremhæ-ver områder, hvor der er skåret ud i bygningskroppen for at skabe hovedindgang og tagterrasse.

Bygningen skal signalere, at det er en teknisk skole, hvor der er arbejdes i værksteder og laborato-rier med teknik, design og naturvidenskablige projekter. Når man færdes i bygningen, fortæller synlige konstruktioner, hvordan bygningen er konstrueret samt hvor installationerne føres, og dette kan umiddelbart inddrages i den daglige undervisning.